Home » Metafiktion käsite. Teoreettinen, kontekstuaalinen ja historiallinen tutkimus by Mika Hallila
Metafiktion käsite. Teoreettinen, kontekstuaalinen ja historiallinen tutkimus Mika Hallila

Metafiktion käsite. Teoreettinen, kontekstuaalinen ja historiallinen tutkimus

Mika Hallila

Published 2006
ISBN :
242 pages
Enter the sum

 About the Book 

Metafiktion käsite. Teoreettinen, kontekstuaalinen ja historiallinen tutkimus selvittelee, mitä metafiktio merkitsee kirjallisuudentutkimuksen käsitteenä ja mistä on kysymys silloin, kun romaanin refleksiivisyyttä nimitetään metafiktioksi.MoreMetafiktion käsite. Teoreettinen, kontekstuaalinen ja historiallinen tutkimus selvittelee, mitä metafiktio merkitsee kirjallisuudentutkimuksen käsitteenä ja mistä on kysymys silloin, kun romaanin refleksiivisyyttä nimitetään metafiktioksi.Tutkimuksella on kaksi tavoitetta, metafiktion tutkimusta ja teoriaa koskeva substantiaalinen tavoite ja käsitteiden tutkimiseen liittyvä metodinen tavoite. Ensisijaisesti tutkimus tuottaa uutta tietoa metafiktiosta, mutta lisäksi se osallistuu metafiktiotutkimusta yleisempään kirjallisuudentutkimuksen käsitteitä koskevaan keskusteluun.Metafiktion käsite syventää teoreettista tietämystä metafiktiosta. Kontekstuaaliseksi käsiteanalyysiksi nimetyn metodin avulla tutkimuksessa selvennetään metafiktion käsitteen sisältöä ja merkitystä sekä tarkastellaan käsitteen sovellusmahdollisuuksia romaanitutkimuksessa.