Home » Raiven And The Temptress (The Prince’s Scandal Trilogy, # 3) by Maricar Dizon
Raiven And The Temptress (The Prince’s Scandal Trilogy, # 3) Maricar Dizon

Raiven And The Temptress (The Prince’s Scandal Trilogy, # 3)

Maricar Dizon

Published
ISBN :
Mass Market Paperback
256 pages
Enter the sum

 About the Book 

“I cannot forget how your lips taste, or how your body felt beneath mine… I hate it that you still have too much power over me.”Naatasan si Lauradia na akitin si Raiven Montemayor para hindi matuloy ang plano nitong pagpapakasal sa fiancée nito.More“I cannot forget how your lips taste, or how your body felt beneath mine… I hate it that you still have too much power over me.”Naatasan si Lauradia na akitin si Raiven Montemayor para hindi matuloy ang plano nitong pagpapakasal sa fiancée nito. Sanay siya sa ganoong trabaho kaya buo ang tiwala niyang magtatagumpay siya. Pero nang makilala niya si Raiven ay nagkagulo-gulo ang mga plano niya. She ended up falling in love with him. Nang mahulog din ang loob nito sa kanya at ikansela nito ang kasal nito ay alam niyang dapat siyang magbunyi. Pero sa halip na magdiwang ay nakaramdam siya ng agam-agam at takot dahil alam niyang hindi maaaring maging sila.Hanggang sa nalaman nito ang tunay na pagkatao niya at ang panlolokong ginawa niya rito. Galit na galit ito sa kanya at wala siyang nagawa para ipagtanggol ang sarili dahil may karapatan naman itong magalit.Maraming taon ang lumipas bago sila nagkita uli. Mahal pa rin niya ito pero galit na galit pa rin ito sa kanya. Hayagan pa nitong ipinahayag na gagantihan siya nito. Tinanggap lang niya iyon, umaasang mapapatawad siya nito balang-araw. Pero may isang lihim pa siyang itinatago rito. Isang bagay na alam niyang importante rito. At kapag nalaman iyon ni Raiven, magagawa pa kaya nitong mahalin siya uli?